function checkTime(){
            var begintime = $scope.settlementSheet.validFrom;
            var endtime = $scope.settlementSheet.validTo;
            if(!endtime){
                return true;
            }
            //判断时间跨度是否大于3个月
            var arr1 = begintime.split('-');
            var arr2 = endtime.split('-');
            arr1[1] = parseInt(arr1[1]);
            arr1[2] = parseInt(arr1[2]);
            arr2[1] = parseInt(arr2[1]);
            arr2[2] = parseInt(arr2[2]);
            var flag = true;
            if(arr1[0] == arr2[0]){//同年
                if(arr2[1]-arr1[1] > 3){ //月间隔超过3个月
                    flag = false;
                }else if(arr2[1]-arr1[1] == 3){ //月相隔3个月,比较日
                    if(arr2[2] > arr1[2]){ //结束日期的日大于开始日期的日
                        flag = false;
                    }
                }
            }else{ //不同年
                if(arr2[0] - arr1[0] > 1){
                    flag = false;
                }else if(arr2[0] - arr1[0] == 1){
                    if(arr1[1] < 10){ //开始年的月份小于10时,不需要跨年
                        flag = false;
                    }else if(arr1[1]+3-arr2[1] < 12){ //月相隔大于3个月
                        flag = false;
                    }else if(arr1[1]+3-arr2[1] == 12){ //月相隔3个月,比较日
                        if(arr2[2] > arr1[2]){ //结束日期的日大于开始日期的日
                            flag = false;
                        }
                    }
                }
            }
            if(!flag){
                return false;
            }
            return true;
        }看到这里如果这篇文章真的帮到你了,不妨打赏一下哦!

以上就是红色火线JAVA加油站整理的关于AngularJs判断两个日期之前是否超过3个月的文章,
希望可以帮到你,如果你有不同的见解可以留言指正哦,避免让别的java小伙伴在走挫折路。
史上最贵苹果袭来 华为稳了?A股小伙伴等待翻身
你是第一个吃螃蟹的人
发表评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

分享:

支付宝

微信